Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Najnowsze informacje dla Rodziców i Uczniów

Nauka po 25 maja 2020r.

 

Po konsultacjach telefonicznych z rodzicami, przede wszystkim w zespole wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych i klasach I-III, okazało się, że po 25 maja br. zdecydowana większość rodziców postanowiła zostawić dzieci w domu, a tym samym kontynuować zdalne nauczanie.

   W związku z tym całokształt działalności dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej szkoły po 25 maja 2020r. przedstawia się następująco:

1. We wszystkich oddziałach prowadzone jest nadal zdalne nauczanie na zasadach określonych Zarządzeniem nr 9/19-20 z 24 marca 2020r.

2. Rodzice dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klas I-III mogą przyprowadzać dzieci na zajęcia opiekuńcze, zgłaszając ten fakt telefonicznie na dzień przed terminem do sekretariatu szkoły  (24 276 40 24):

     1)     Zajęcia w świetlicy szkolnej będą prowadzić nauczycielki świetlicy,

     2)     Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00,

     3)     Dzieci na zajęcia przyprowadzają i odbierają rodzice lub upoważnione osoby dorosłe (ze względu na pojedyncze potrzeby dowóz dzieci leży w gestii rodziców),

     4)     Oprócz uczestniczenia w tych zajęciach dzieci powinny brać udział również w zdalnym nauczaniu (zwłaszcza z klas I-III) – na warunkach ustalonych z wychowawczyniami klas,

     5)     Rodzice są odpowiedzialni za to, aby na zajęcia posyłać dzieci zdrowe, a także muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym.

3.  Uczniowie klas VIII mają możliwość udziału w konsultacjach z nauczycielami przedmiotów, zgłaszając ten fakt telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w pierwszej kolejności do nauczyciela danego przedmiotu, w drugiej do swego wychowawcy – na dzień przed planowanymi konsultacjami.

     1)     Konsultacje powinny się odbywać zgodnie z wytycznymi GIS i bhp:

              a)     W salach – 4m2 powierzchni na ucznia,

              b)     Odstępy między uczniami minimum 1,5m,

              c)     Liczba uczniów – maks. 12,

      2)     Uczniowie powinni być zdrowi,

      3)     Uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk,

      4)     Uczniowie powinni posiadać maseczki ochronne – w trakcie konsultacji istnieje możliwość zdejmowania maseczek w trakcie komunikacji z nauczycielem.

4. Nauczyciele i pracownicy szkoły powinni przestrzegać wytycznych GIS i ustaleń wewnętrznych dotyczących eliminowania i minimalizowania wszelkich zagrożeń sanitarnych.

W dniach: 25.05. 2020 - 29.05.2020r konsultacje dla uczniów klas ósmych odbędą się w następujących terminach:

środa - 27 maja: 8:00 - 9:00 matematyka

czwartek - 28 maja: 10:30 - 11: 30 - język polski i język angielski.